Hitler w marcu wprowadził powszechną służbę wojskową. Ogłosił, że postanowienia traktatu wersalskiego są sprzeczne z zasadami równouprawnienia państw. Hitler złamał postanowienia z 1919 r min. poprzez budowę armii, rozwój lotnictwa –Luftwaffe i powstanie marynarki wojennej. Rządy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch nie dostrzegały w zachowaniu Hitlera nic niepokojącego. Szefowie tych państw nie przypuszczali, że w ciągu kilkunastu miesięcy Niemcy staną się światową potęgą.

Żródło

Wojska niemieckie w marcu 1936 r. zajęły Nadrenię, która zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego miała być strefą niezmilitaryzowaną. Hitler wkraczając do Nadrenii złamał również postanowienia z Locarno. Państwa europejskie po raz kolejny nie zareagowały.

Reklamy