W Austrii pod naciskiem Hitlera władzę przejęli faszyści z Arthurem Seyss- Inquartem na czele. Zwrócił się on do Hitlera z prośbą o przysłanie wojsk. W marcu 1938 r wojska niemieckie wkroczyły do Austrii. Hitler dzięki takiemu posunięciu zyskał ogromne ilości surowców, które uratowały gospodarkę niemiecką przed katastrofą. Mocarstwa zachodnie, mimo iż były przeciwne włączeniu Austrii do III Rzeszy, znów nie zareagowały.

Źródło

Reklamy