Hitler po zajęciu Nadrenii, oświadczył, że jego następnym celem będzie poprawa politycznego statusu ponad 3 mln Niemców mieszkających w czechosłowackich Sudetach. Władze Rzeszy namawiały Niemców sudeckich do buntu przeciwko władzom Czechosłowacji. Czechosłowacja miała dwóch potężnych sojuszników-  Francję i ZSRR. Hitler zażądał przyłączenia Sudet do Niemiec, zagrażając wojną w przypadku nie spełnienia jego żądań. W obronie Czechosłowacji nie stanęła Wielka Brytania, Francja ani ZSRR. Stalin w tym czasie zajęty był zgładzeniem swoich przeciwników- wielka czystka, a poza tym na Dalekim Wschodzie toczyła się wojna z Japonią.

Źródło

Konflikt niemiecko-czechosłowacki groził wybuchem wojny. Z mediacją wystąpił Mussolini. Konferencja czterech mocarstw odbyła się w Monachium w dniach 29-30 IX 1938 r. Na konferencję nie zaproszono władz Czechosłowacji. Na mocy porozumienia, Czechosłowacja straciła 20% terytorium i 25% ludności. Prezydent Eduard Benesz podpisał protokół pod naciskiem mocarstw.

Reklamy