Hitler po zajęciu Czechosłowacji, nie zamierzał zaprzestać podboju Sudet. Niemieccy agenci podburzali Słowaków przeciwko rządowi, w wyniku czego doszło do krwawych zamachów. Lider Słowaków ksiądz Josef  Tiso, ogłosił 14 marca 1939 r niepodległość Słowacji. Hitlerowskie wojska wkroczyły do Pragi, 15 marca. Cechy i Morawy stały się protektoratem Rzeszy, a Słowacja zyskała status niezależnego państwa.

Źródło

Hitler 23marca 1939 r zażądał przyłączenia do III Rzeszy Kłajpedy. Rząd litewski nie otrzymał jednak pomocy i zgodził się na oddanie swojego cennego miasta.

Źródło

Niemcy zmusili również Rumunię do podpisania  układów gospodarczych, czym podporządkowali sobie to państwo. Hitlerowi zależało przede wszystkim na rumuńskiej ropie naftowej. Mussolini 7 kwietnia 1939 r zajął malutką Albanię. Król Włoch, Wiktor Emanuel III, został królem Albanii.

Źródło

Reklamy