W trakcie wojny obronnej  z Polską w 1939 r, Stalin podpisał układy sojusznicze z Litwą, Łotwą i Estonią. Jednak w czerwcu 1940 r rząd radziecki oskarżył te państwa o współpracę z wywiadem brytyjskim. 21 lipca 1940 r przeprowadzono wybory na Litwie, Łotwie i Estonii według nowych zasad ordynacji wyborczej ZSRR. Wyniki wyborów zostały sfałszowane. Zwyciężyli komuniści, którzy poprosili Stalina o włączenie państw nadbałtyckich do ZSRR, jako kolejne republiki radzieckie.

Źródło

Również w czerwcu 1940 r, Wiaczesław Mołotow zażądał od Rumunii oddania  Besarabii i Północnej Bukowiny. Władze rumuńskie nie miały innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na postulaty komunistów radzieckich.

Źródło

Reklamy