Po zajęciu Białorusi i Ukrainy, Hitler chciał podporządkować całą Radziecką Rosję. Wojska niemieckie rozproszyły się po całym terytorium ZSRR, ale to był  błąd.  Najważniejszym celem było zdobycie Moskwy- stolicy ZSRR. Hitler sądził, że jeśli Moskwa podda się to z nią cała Rosja. Hitler prowadził surową politykę wobec ludności podbitej.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zmiana pogody zmieniła oblicze wojny. Deszcze, błoto, trzydziesto-stopniowe mrozy, a także brak pożywienia i sprzętu zniszczyły armię niemiecką. Hitler stracił ponad milion żołnierzy.Nadszedł listopad 1941 r. Cała armia niemiecka ruszyła na Moskwę. Atak ten z góry  przeznaczony był na niepowodzenie. Mała liczba żołnierzy, surowa zima i niedocenienie przeciwnika musiały zakończyć się klęską. Kontrofensywa radziecka ruszyła 6 grudnia 1941 r. Wojskami dowodził wybitny generał Gieorgij Żukow. Armia niemiecka została całkowicie rozbita, a Moskwa nie zdobyta.  Była to pierwsza, ale i nie ostatnia klęska Hitlera. 

  

 

 

 

Reklamy