Hitler w sytuacji zagrożenia na froncie zachodnim planował przeprowadzenie decydującej bitwy na froncie wschodnim. Sądził, iż straty poniesione przez Armię Czerwoną zmuszą Stalina do podpisania pokoju. Okazało  się zupełnie inaczej.

Na miejsce starcia Hitler wybrał Kursk. Armia Czerwona dzięki wywiadowi, znała  dokładnie cel i termin niemieckiego ataku. Atak  Niemiec, który rozpoczął się 5 lipca 1943 r. załamał się już po kilku dniach.

 

Następnie do kontrataku ruszyły radzieckie czołgi i doszło wówczas do największej bitwy pancernej II wojny światowej. W bitwie pod Kurskiem wykorzystano najnowsze czołgi-  „Tygrysy”. Wojska niemieckie poniosły sromotną klęskę. Hitler nie zrealizował swojego planu–pragnął przejąć kontrolę na froncie wschodnim.

Źródło

Reklamy