Porażka wojsk niemieckich pod Moskwą, nie zniechęciła Hitlera do dalszych walk ze Stalinem. Kolejnym celem był Stalingrad. Miasto to było ważne strategicznie z kilku powodów. Po pierwsze był to ośrodek przemysłowy i zbrojeniowy, a po drugie było to „miasto Stalina”. Walki o Stalingrad były najkrwawszym starciem podczas całej II wojny światowej. Ofensywa radziecka ruszyła 19 listopada 1942 r z kierunku północnego i południowego od Stalingradu. Nowoczesny sprzęt, dobrze wyszkoleni żołnierze radzieccy i walki na własnym terytorium zagwarantowały sukces Stalinowi. Wojskami niemieckimi dowodził gen. Friedrich von Paulus. Widząc zbliżającą się klęskę, chciał wycofać się z walk o Stalingrad, jednak rozkaz Hitlera był inny. Po kilku miesiącach walk, Paulus poddał się.

 

 

Bitwa o Stalingrad była najkrawszą bitwą podczas II wojny światowej. Armia niemiecka straciła ok. 2 mln żołnierzy i wybitnych dowódców. Straty wojsk radzieckich były nieco mniejsze, ok.1,5 mln.

 

  

 

 

Porażka Hitlera pod Stalingradem rozpoczęła okres klęsk i niepowodzeń państw faszystowskich.

  

Reklamy