28 października 1940 r. wojska Mussoliniego zaatakowały Grecję. Duce sądził, iż podporządkowanie tego kraju zajmie mu najwyżej kilka dni. Jednak Grecy walczyli w obronie kraju i zdołali wyprzeć wojska włoskie. Klęski  Mussoliniego zmusiły Hitlera do udzielenia mu pomocy. Fuhrer zawarł sojusz z: Rumunią, Bułgarią, Jugosławią i Węgrami. Grecji pomagała Wielka Brytania, wysyłając tam broń i swoich żołnierzy. W marcu 1941 r władzę w Jugosławii przejął Dusan Simović, przeciwnik Hitlera.

Źródło

 

 

 

6 kwietnia 1941 r. armia Hitlera wkroczyła do Grecji i Jugosławii. Walki na Bałkanach trwały kilka dni. W rękach fuhrera znalazła  się min. Grecja z Kretą i Jugosławia. Kłótnie między Serbami a innymi mniejszościami zamieszkującymi Jugosławię, doprowadziły do powstania Niepodległe Państwa Chorwackiego współpracującego z państwami faszystowskimi.

Źródło

Reklamy