W lutym 1945 r., gdy na zachodzie alianci przekroczyli Ren, a na wschodzie Sowieci docierali do Odry, przywódcy Wielkiej Trójki (Stalin, Roosevelt, Churchill)  zebrali się w Jałcie na Krymie, by podjąć kolejne ważne decyzje:

  • Uzgodniono ostateczny podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne.
  • Na III Rzeszę nałożono obowiązek spłaty odszkodowań wojennych.
  • Powołano odpowiednie komisje do kontroli powojennych Niemiec.
  • Ustalenie miejsca i daty powstania ONZ (San Francisco, 25 IV.1945 r).
  • Oficjalnie, ZSRR miał przystąpić do wojny na Dalekim Wschodzie w 2-3 miesiące po zakończeniu działań wojennych w Europie.
  • Źródło

Reklamy