Gdy działania wojenne w Europie dobiegła końca, w Poczdamie koło Berlina, po raz ostatni odbyła się konferencja koalicji antyfaszystowskiej w następującym składzie: prezydent USA, Harry Truman, premier Wielkiej Brytanii, Clement Attlee i przywódca ZSRR, Józef Stalin.

Postanowienia:

  • Podział Niemiec na 4 strefy wojskowe: amerykańską, brytyjską, radziecką i francuską.
  • Zasada „czterech d”: demilitaryzacja, dekartelizacja, demokratyzacja i denazyfikacja.
  • Ustalenie warunków spłaty reparacji wojennych przez III Rzeszę.
  • Przesiedlenie ludności niemieckiej z terenów Polski i Czechosłowacji.

Źródło

Reklamy