Skutki II wojny światowej:

  • W różnych źródłach liczba ofiar waha się od 35 do 55 milionów. W tym prawie 20 mln obywateli ZSRR, 8 mln Niemców, 6 mln Polaków oraz 3 miliony Żydów.
  • Zniszczenia wojenne w Europie, Chinach i Japonii.
  • Rozwój technologii wojskowej (nowe samoloty, czołgi, rakiety, bomba atomowa).
  • Osłabienie pozycji Niemiec, Anglii i Francji. Zmniejszenie ich roli w Europie i na świecie.
  • Rozpad imperiów kolonialnych.
  • Dominacja USA i ZSRR.
  • Zmiany w granicach, np nowy kształt Polski, podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne.
  • Zagłada Żydów-holocaust.

 

Reklamy