Józef Stalin urodził się w 1897 r; zmarł 1953. Był rosyjskim politykiem i działaczem partii bolszewickiej. Wielokrotnie aresztowany i zsyłany na daleką Syberię. Po przewrocie bolszewickim został członkiem Rady Komisarzy Ludowych do spraw narodowości. Od 1922 r. pełnił funkcję sekretarza partii. Po śmierci Lenina rozpoczął walkę o władzę. Został wybrany na przewodniczącego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików).

Źródło


Stalin skupiał w swoich rękach władzę nieograniczoną. ZSRR stał się kolejnym państwem totalitarnym, które cechował terror i represje. Wszyscy przeciwnicy Stalina byli natychmiastowo aresztowani. Nieposłusznych zsyłał na daleką Syberię. Za rządów Stalina, prawa człowieka nie były przestrzegane. Na wielu fotografiach Stalin przedstawiany był jako troskliwy ojciec Sowieckiej Rosji.

Źródło


Reklamy