Źródło Hitler pomimo ogromnych klęsk zarówno na froncie wschodnim jak i zachodnim, nie zamierzał się poddać. W szeregi armii niemieckiej przymusowo wstępowała młodzież. III Rzesza nie miała funduszy na uzbrojenie wojska. Hitler ciągle liczył na konflikt pomiędzy ZSRR, USA i Wielką Brytanią. Jego ostatnie „wielkie” marzenie nie spełniło się. Od stycznia 1945 r. armia sowiecka zdobywała kolejne ziemie Niemiec. 16 kwietnia 45′, Armia Czerwona ruszyła na Berlin. Atak żołnierzy rosyjskich był nie do zatrzymania. 30 kwietnia, przywódca III Rzeszy-Adolf Hitler popełnił samobójstwo. Berlin poddał się 2 maja. 8 maja Niemcy podpisały akt kapitulacji. Tym samym zakończyła się II wojna w Europie.

Reklamy